Röjningsarbete i vår beväxta trädgård i Norrtälje

Vi har en ganska så beväxt och kullig trädgård i Norrtälje, det är björk, tall och gran på den tillsammans med lite mindre träd av olika karaktär. Trädgården är också ganska kullig, vilket är väldigt mysigt men eftersom den är så pass tätt av växtlighet så är det inte så mycket av den natursköna trädgården som man ser. Jag hade velat se in mellan tallarna och se konturerna av landskapet och hur mossan växer upp på de större stenarna. Nu har vi dock bestämt oss för att göra någonting åt det, jag vill att trädgården ska bli mer utav en lund och inte en skog. Mycket ska vi därför behålla men vi vill rensa upp bland de mindre träden och risen genom trädfällning här i Norrtälje. Vi ska också ta bort några granar som har växt sig stora snabbt, de tar så mycket solljus och det är så vackert när solstrålarna tränger sig in mellan löven och barren. Säg att det är fyra stycken granar som de ska ta i trädfällningen och alla mindre träd och små granar som gör det snårigt samt en tall som står dumt till och kan riskera att välta över huset. Vi ska anlita Utlunda Entreprenad Av för denna trädfällning och röjningsarbete. När de har utfört trädfällningen så ska de också får utföra stubbfräsning i Norrtälje och vår trädgård, det kommer förmodligen höras över halva kvarteret men det gör också att det kommer se naturligt ut. Jag tycker inte om att se rena, kala stubbar sticka upp från marken. Utlunda Entreprenad har lång erfarenhet inom trädfällning, röjningsarbeten och stubbfräsning och det märks när man talar med dem och ser dem arbete. De erbjuder deras tjänster i Norrtälje, Uppsala och Täby med omnejd. 

Du gillar kanske också...